Mindflex

Mindflex patří do nové generace her, které jsou ovládány mozkem. Pomocí speciálního headsetu, který snímá a vyhodnocuje mozkové vlny, je možné ovládat kuličku. Ta se vznáší po speciálně připravené dráze s překážkami.

Mindflex

Jak to funguje:

Koncentrací je ovládána výška letu kuličky. Zároveň však musí být zapojena i fyzická aktivita – točením kolečka je posunována kulička po směru trasy. Na Mindflexu se tedy zároveň trénuje ovlivňování úrovně koncentrace a zapojení fyzické aktivity při dané koncentraci. Kulička v rámci trasy prochází nastavenou drahou. Je třeba umět koncentraci jak účinně zvýšit, tak snížit.

Mindflex pro dva hráče

Mindflex pro dva hráče je novou verzí klasického Mindflexu.

Jak to funguje:

Mindflex

Pomocí speciálního headsetu, který snímá a vyhodnocuje mozkové vlny, je ovládána kulička vznášející se po speciálně připravené dráze z překážek. Hráči se snaží pomocí své koncentrace ovlivnit směr pohybu kuličky. Zároveň je třeba ovlivňovat výšku letu kuličky, která nelétá pouze ze strany na stranu, ale prochází předem připravenou dráhou. K výhře je tedy třeba i ovlivňovat úroveň koncentrace, umět ji efektivně zvýšit i snížit. Vítězí ten, který jako první doletí s kuličkou na druhou stranu.

Mindball | Komunikace, média, PR | Vzdělávání, kurzy | Kontakt
(c) Komunikační a public relations agentura Commservis.com, 2006 - 2018