Ceník

Provoz Cena Poznámky
Mindball pro dva hráče
1 hodina v Hradci Králové 2 880 Kč bez DPH Počet osob není omezen
4 hodiny a více po celé ČR a SR 2 880 Kč bez DPH/1hodina Cena za dovoz 10 Kč bez DPH/km
Celodenní pronájem (max. 8 hodin) 18 880 Kč bez DPH Počet osob neomezen, cena za dovoz 10 Kč bez DPH/km
Mindball trainer (pro jednoho hráče)
1 hodina v Třebíči 2 280 Kč bez DPH Počet osob není omezen
4 hodiny a více po celé ČR 2 280 Kč bez DPH/1hodina Cena za dovoz 10 Kč bez DPH/km
Celodenní pronájem (max. 8 hodin) 16 880 Kč bez DPH Počet osob neomezen, cena za dovoz 10 Kč bez DPH/km
Mindball multiplayer
1 hodina v Hradci Králové 3 880 Kč bez DPH Počet osob není omezen
4 hodiny a více po celé ČR 3 880 Kč bez DPH/1hodina Cena za dovoz 10 Kč bez DPH/km
Celodenní pronájem (max. 8 hodin) 28 880 Kč bez DPH Počet osob neomezen, cena za dovoz 10 Kč bez DPH/km
Mozkostřelba
1 hodina v Hradci Králové / Třebíči 2 280 Kč bez DPH Počet osob není omezen
4 hodiny a více po celé ČR 2 280 Kč bez DPH/1hodina Cena za dovoz 10 Kč/km
Celodenní pronájem (max. 8 hodin) 16 880 Kč bez DPH Počet osob neomezen, cena za dovoz 10 Kč/km
Stírací losy
1 hodina v Hradci Králové / Třebíči 2 280 Kč bez DPH Počet osob není omezen
4 hodiny a více po celé ČR 2 280 Kč bez DPH/1hodina Cena za dovoz 10 Kč/km
Celodenní pronájem (max. 8 hodin) 16 880 Kč bez DPH Počet osob neomezen, cena za dovoz 10 Kč/km
Brainjogging s lektorem
1 hodina v Hradci Králové 1 980 Kč bez DPH Počet osob není omezen
4 hodiny a více po celé ČR 1 980 Kč bez DPH/1hodina Cena za dovoz 10 Kč/km
Celodenní pronájem (max. 8 hodin) 13 880 Kč bez DPH Počet osob neomezen, cena za dovoz 10 Kč/km
Doplňkové přístroje*
Brain Jogging jako doplňkový přístroj, Mindflex, Mindflex pro dva hráče, Perplexus, Ouška Necomimi
Pronájem jednoho doplňkového přístroje dle výběru 1 290 Kč bez DPH / hodina provozu Počet osob není omezen
Pronájem dvou doplňkových přístrojů dle výběru 1 490 Kč bez DPH/ hodina provozu Počet osob není omezen
*Doplňkový přístroj může být objednán pouze k hlavním přístrojům (Mindball, Mozkostřelba, Stírací losy, Brain Jogging s lektorem).

Součástí ceny je specializovaný lektor, který vede účastníky k lepší koncentraci.

Mindball | Komunikace, média, PR | Vzdělávání, kurzy | Kontakt
(c) Komunikační a public relations agentura Commservis.com, 2006 - 2018