Brain Jogging

Brainjogging

Mozek a jeho funkce pracují odlišným způsobem v průběhu života každého člověka. Obvykle se kognitivní funkce mozku postupem času zhoršují, odumírají neurony a vyhasínají spojení mezi nimi. To vede k pomalejším reakcím člověka na různé problémy a situace a k pomalejšímu porozumění informacím. Není to otázka zkušeností a inteligence, jde pouze o běžný vývoj, který lze změnit právě tréninkem mozku.

Jak to funguje:

Brain Jogging je soubor specializovaných počítačových her, které se zaměřují na kognitivní funkce mozku. Patří sem paměť, koncentrace, vizuální a prostorová představivost, logické myšlení, pozornost, řečové funkce, rychlost reakce na situace, rychlost řešení problémů, vytváření úsudků.

Brainjogging

Hry jsou rozděleny do 5 oblastí:

  • stimulaci paměti
  • prohlubování koncentrace
  • rozšiřování slovní zásoby
  • zdokonalování logického myšlení
  • zlepšení vizuálně-prostorové orientace

Každá oblast zahrnuje čtyři hry, kde je možné nastavit různou náročnost. Zároveň systém poskytuje pravidelné hodnocení pokroku daného hráče v průběhu času. Dovednosti, které získáte procvičováním Brain Joggingu, udržíte ještě 5 let po ukončení tréninku.

Brain Jogging jako zábava na eventy:

Brain Jogging lze využít i jako nevšední zážitek na společenské akce, teambuildingy a večírky. Týmy proti sobě za účasti lektora soutěží ve slovní zásobě, koncentraci, logickém myšlení. Lektor může moderovat soupeření dvou týmů v kognitivních schopnostech v reálném čase nebo se postupně u hry mohou vystřídat všechny týmy a následně se porovná IKV (index kognitivní výkonnosti) u jednotlivých týmů.

Mindball | Komunikace, média, PR | Vzdělávání, kurzy | Kontakt
(c) Komunikační a public relations agentura Commservis.com, 2006 - 2018